Příjmení:
Klíč k soupisce:
Servis 21/22 Servis 22/23
    Prosíme všechny uživatele, aby se před kontaktováním podpory snažili vyřešit problém pomocí manuálu, kde je vše pečlivě popsáno a vysvětleno. Tím se budeme moci lépe věnovat zlepšení funkčnosti servisu.
    Dodatek k manuálu pro aktualizaci členské základny můžete stahovat zde.